Pengumuman
  • Pada 23 September 2020, bantuan PSU telah dilanjutkan untuk 3 bulan tambahan bagi majikan sedia ada yang sedang menerima PSU, manakala bantuan PSU selama 6 bulan bagi semua permohonan baru mulai 1 Oktober 2020. Program ini dikenali sebagai PSU 2.0.
  • Tarikh akhir permohonan PSU 2.0 adalah pada 31 Disember 2020
  • Sebarang pengemaskinian maklumat pekerja atau pembatalan permohonan hendaklah dilaksanakan selewat-lewatnya pada 15 hari bulan atau sebelum bulan berkenaan.
  • Bagi perusahaan yang mempunyai lebih daripada satu cawangan yang berdaftar di bawah satu SSM/ROB/ROC/PBT atau lain-lain pertubuhan akan dianggap sebagai satu entiti di bawah SATU permohonan yang sama.
  • Untuk butiran lanjut dan syarat-syarat kelayakan bagi PSU 2.0, sila layari www.perkeso.gov.my/program-subsidi-upah