BORANG PROGRAM SUBSIDI UPAH (PSU) 3.0
Syarat Kelayakan:
  • Pekerja tempatan yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah
  • Kadar penurunan sebanyak 30% atau lebih jumlah jualan atau pendapatan bulanan tahun 2020 / 2021 berbanding dengan bulan yang sama pada tahun 2019 sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
  • Majikan dan pekerjanya hendaklah berdaftar atau mencarum dengan PERKESO sebelum 1 Januari 2021.
  • Majikan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM - Companies Commission of Malaysia) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum 1 Januari 2021.
  • Bagi majikan yang menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan semua pekerja mereka yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Majikan dibenarkan untuk mengurangkan waktu bekerja ataupun pengurangan gaji selepas berunding dengan pekerja.
A. BUTIR-BUTIR MAJIKAN
Jenis Akaun
:
Nombor BRN Syarikat Yang Didaftarkan di Bank
:
Nombor IC
:
No. Kod Majikan
:
Nombor Cukai Pendapatan (LHDN)
:
No. Akaun Bank
:
Nama Bank
:
Nama Perusahaan
:
Industri
:
Aktiviti Industri
:
Produk dihasilkan/ Perkhidmatan yang diberikan. (Sila jelaskan dengan terperinci)
:
Sebab pendapatan berkurangan
:
Alamat
:
Poskod
:
Negeri
:
No. Telefon
:
No. Faks
:
E-mel
:
Jumlah Pekerja Sebenar
:
Bilangan Pekerja Asing
:
Bilangan pekerja bergaji RM4,001
dan ke atas
:
Bilangan Pekerja yang dituntut
:
B. PENGISYTIHARAN PENURUNAN HASIL
Bilakah Pengoperasian Bermula
:
Tarikh Mula Pengoperasian/tarikh pendaftaran ssm
:
Bulan
:
Jumlah Pendapatan/Jualan
:
a) Majikan hendaklah membuktikan penurunan pendapatan atau jumlah jualan sebanyak 30% atau lebih selepas PKPP dengan menyatakan jumlah berkenaan di dalam permohonan PSU 3.0 yang menunjukkan kadar penurunan sebanyak 30% atau lebih, pada jumlah jualan atau pendapatan bulanan tahun 2020/2021 berbanding dengan bulan yang sama pada tahun 2019 (perubahan year by year).
b) Kegagalan membuktikan penurunan pendapatan atau jumlah jualan sebanyak 30% atau lebih boleh menyebabkan permohonan ditolak.
C. DOKUMEN SOKONGAN
Akuan Pengisytiharan PSU30, sila muat turun di sini
Lampiran Senarai Pekerja, sila muat turun di sini
Lampiran Nombor BRN Syarikat Yang Didaftarkan di Bank, sila muat turun di sini
D. DEKLARASI MAJIKAN
Saya  
  Nombor MyKad   
mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap. Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu, saya boleh disabitkan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dan boleh dikenakan denda atau hukuman penjara selama tempoh mengikut undang-undang tersebut. Saya juga bersetuju pihak Kerajaan berhak menarik balik bantuan yang telah diluluskan sekiranya terdapat maklumat yang diberikan tidak benar, tidak betul atau tidak lengkap. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada PERKESO sebagai agensi pelaksana untuk menyemak maklumat saya dengan mana-mana pihak bagi menentukan kelayakan Program Subsidi Upah atau perkara yang berkaitan dengannya. Semua data daripada maklumat yang berkenaan akan sepenuhnya menjadi hak milik PERKESO serta boleh digunakan untuk urusan atau program rasmi Kerajaan atau PERKESO.