BORANG PROGRAM SUBSIDI UPAH (PSU)
 • Majikan dan pekerja hendaklah berdaftar atau mencarum dengan PERKESO sebelum 1 April 2020
 • Majikan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM - Companies Commission of Malaysia atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum 1 Januari 2020
 • Majikan hendaklah mula beroperasi sebelum 1 Januari 2020
 • Pekerja yang berpendapatan RM 4,000 dan ke bawah
 • Majikan mempunyai penurunan pendapatan sebanyak 50% bermula 1 Januari 2020 bagi majikan yang mempunyai pekerja 76 dan ke atas.
 • A. BUTIR-BUTIR MAJIKAN
  Nombor BRN Syarikat Yang
  Didaftarkan di Bank
  Adakah anda mempunyai cawangan lain dibawah satu SSM/ROS/ROB yang sama
  No. Akaun Bank
  Nama Bank
  Nama Perusahaan
  No. Kod Majikan
  Industri
  Aktiviti Industri
  Sebab pendapatan berkurangan
  Alamat Surat-Menyurat
  Poskod
  Negeri
  No. Telefon
  No. Faks
  E-mel
  Jumlah Pekerja Sebenar
  Bilangan pekerja bergaji RM4,001
  dan ke atas
  Bilangan Pekerja Asing
  Bilangan Pekerja yang dituntut
  B. DOKUMEN SOKONGAN
  Akuan Pengisytiharan PSU50, sila muat turun di sini
  Lampiran Senarai Pekerja, sila muat turun di sini
  Lampiran Nombor BRN Syarikat Yang Didaftarkan di Bank, sila muat turun di sini