Syarat-syarat permohonan PSU
  • Majikan dan pekerjanya hendaklah berdaftar atau mencarum dengan \PERKESO sebelum 1 April 2020.
  • Majikan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM - Companies Commission of Malaysia) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum 1 Januari 2020.
  • Pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah.
  • Bagi majikan yang memilih untuk menerima bantuan ini, mereka disyaratkan untuk mengekalkan semua pekerja mereka yang bergaji RM4,000 dan ke bawah. Majikan dibenarkan untuk mengurangkan waktu bekerja ataupun pengurangan gaji selepas berunding dengan pekerja.