Borang Kemaskini Permohonan

Pengumuman

  1. Proses kelulusan Program Subsidi Upah (PSU) bagi setiap bulan adalah melibatkan semakan pada syarat-syarat permohonan serta maklumat majikan dalam Portal Pendaftaran & Caruman (Portal ASSIST) PERKESO dengan mengambilkira jumlah caruman aktif sebelum 1 Januari 2021 serta jumlah caruman pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah.
  2. Sekiranya PERKESO menerima aduan pekerja berkaitan isu bayaran gaji dan pemberhentian pekerja (bergaji RM4,000 dan kebawah), PERKESO berhak untuk menggantung bayaran dan menuntut semula bayaran yang telah diterima dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap majikan yang gagal memenuhi syarat yang telah ditetapkan