Masukkan Nombor Rujukan
E-Mel yang didaftar semasa permohonan
NOTIS MAKLUMAN KADAR BAYARAN
  • Kadar bayaran PSU 2.0 adalah sebanyak RM600 sebulan setiap pekerja selama 3 bulan bagi permohonan PSU sedia ada (permohonan lanjutan) dan RM600 sebulan setiap pekerja selama 6 bulan bagi permohonan baharu
  • Kadar bayaran PSU 3.0 adalah sebanyak RM600 sebulan setiap pekerja selama 3 bulan bagi permohonan PSU sedia ada (permohonan lanjutan) dan RM600 sebulan setiap pekerja selama 6 bulan bagi permohonan baharu serta RM600 sebulan setiap pekerja selama 1 bulan bagi khusus kepada majikan daripada semua sektor di negeri yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
NOTIS PROSES KELULUSAN PSU
  • Proses KELULUSAN PSU melibatkan semakan pada syarat-syarat permohonan serta maklumat majikan dalam Portal Pendaftaran dan Caruman ( Portal ASSIST ) PERKESO dengan mengambilkira caruman aktif serta caruman berdasarkan pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah
  • Sekiranya PERKESO menerima aduan pekerja berkaitan isu bayaran gaji dan pemberhentian pekerja (bergaji RM4,000 dan kebawah), PERKESO berhak untuk menggantung bayaran dan menuntut semula bayaran yang telah diterima dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap majikan yang gagal memenuhi syarat yang telah ditetapkan.