Borang Permohonan

Pengumuman

  1. Proses kelulusan Program Subsidi Upah (PSU 4.0) bagi setiap bulan adalah melibatkan semakan pada syarat-syarat permohonan serta maklumat majikan dalam Portal Pendaftaran & Caruman (Portal ASSIST) PERKESO dengan mengambilkira jumlah caruman aktif sebelum 1 Jun 2021.
  2. Sekiranya PERKESO menerima aduan pekerja berkaitan isu bayaran gaji dan pemberhentian pekerja, PERKESO berhak untuk menggantung bayaran dan menuntut semula bayaran yang telah diterima dan tindakan undang-undang boleh diambil terhadap majikan yang gagal memenuhi syarat yang telah ditetapkan.